Favourite products

 • Buckwheat flour

 • Corn flour

 • Gluten-free BREAD CRUMBS

 • Gluten-free DUMPLING flour mix

 • Gluten-free GINGERBREAD flour mix

 • Gluten-free GRITS

 • Gluten-free MUFFIN flour mix

 • Gluten-free PANCAKES mix

 • Gluten-free pasta PROCEL – noodles

 • Gluten-free pasta PROCEL – spirals

 • Gluten-free pasta PROCEL -alphabet

 • Gluten-free pasta PROCEL -elbows

 • Gluten-free pasta PROCEL -large elbows

 • Gluten-free pasta PROCEL -large squares

 • Gluten-free pasta PROCEL -shells

 • Gluten-free pasta PROCEL -spaghetti

 • Gluten-free pasta PROCEL -squares

 • Gluten-free pasta PROCEL -tarhonya-small balls

 • Gluten-free pasta PROCEL -vermicelli

 • Gluten-free YELLOW CAKE flour mix

 • Low-protein flour mix APROMIX -T, PLUSAPROMIX – T, PLUS

 • Low-protein pasta APROCEL -elbows

 • Low-protein pasta APROCEL -noodels

 • Low-protein pasta APROCEL -numbers

 • Low-protein pasta APROCEL -shells

 • Low-protein pasta APROCEL -spaghetti

 • Low-protein pasta APROCEL -spirals

 • Low-protein pasta APROCEL -squares

 • Low-protein pasta APROCEL -tarhonya- small balls

 • Low-protein pasta APROCEL -vermicelli

 • Low-protein pasta APROCEL- large squares

 • Low-protein pasta APROCEL-elbows large

 • Potato flour

 • PROMIX CH-Special, gluten-free bread flour mix

 • PROMIX -CH, gluten-free bread flour mix

 • PROMIX -forte, strong gluten-free flour mix

 • PROMIX -T all purpose gluten-free dark flour mix

 • PROMIX -UNI, all purpose gluten-free flour mix

 • PROMIX PK- gluten-free pastry flour mix

 • PROMIX PK- Special, gluten-free pastry flour mix

 • PROMIX-Alfa, universal mineralized gluten-free flour mix

 • PROMIX-Beta, rational mineralized gluten-free flour mix

 • PROMIX-UNI KOMFORT, gluten-free bread flour mix

 • Rice flour

Vážení zákazníci, kvôli plánovanej celozávodnej dovolenke prijímame posledné objednávky do 18.7.2021 (budú vybavené 21.7.2021). Prvé podovolenkové objednávky prijímame od 8.8.2021. Ďakujeme a prajeme vám krásne letné prázdniny.